top of page

OccluSense® iPad App

Zarejestrowane dane dotyczące dystrybucji zgryzu mogą być przeglądane i przechowywane w systemie zarządzania pacjentem w OccluSense® iPad App, które mogą być przeglądane lub eksportowane w jakimkolwiek momencie.

Dane te mogą być następnie przeglądane jako 2- i 3-wymiarowa grafika z prędkością do 150 obrazów na sekundę. Tradycyjny transfer kolorów na powierzchniach okluzyjnych pacjenta ułatwia przyporządkowanie zapisanych danych.

iPad7.png

Widok 2D

iPad8.png

Widok 3D

iPad9.png

Kombinacja 2D i 3D

Rejestrowanie, ocena, porządkowanie, porównywanie i eksportowanie nagrań okluzyjnych.

Aplikacja OccluSense iPad może być uruchomiona tylko na Apple iPad. Wideo i zdjęcia nagrań mogą być wyeksportowane z aplikacji do komputera PC lub Mac, nawet przez sieć lokalną. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Przewodnikiem sieciowym: 
iPad_edited.png
512x512.png

The OccluSense® iPad App is free of charge to download from the Apple AppStore.

bottom of page